Uznesenia z 17.02.2022

Názov
Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2022
Vyvesené od
18.02.2022
Vyvesené do
05.03.2022

Náhľad