Uznesenia z 14.03.2022

Názov
Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
Vyvesené od
15.03.2022
Vyvesené do
30.03.2022

Náhľad