Uznesenia z 30.03.2022

Názov
Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2022
Vyvesené od
31.03.2022
Vyvesené do
15.04.2022

Náhľad