Uznesenia z 09.06.2022

Názov
Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.06.2022
Vyvesené od
10.06.2022
Vyvesené do
24.06.2022

Náhľad