Uznesenia z 28.06.2022

Názov
Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2022
Vyvesené od
29.06.2022
Vyvesené do
14.07.2022

Náhľad