Uznesenia z 12.08.2022

Názov
Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.08.2022
Vyvesené od
15.08.2022
Vyvesené do
30.08.2022

Náhľad