Uznesenia z 24.10.2022

Názov
Uznesenia zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2022
Vyvesené od
25.10.2022
Vyvesené do
09.11.2022

Náhľad