Uznesenia z 16.11.2022

Názov
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022
Vyvesené od
18.11.2022
Vyvesené do
03.12.2022

Náhľad