Uznesenia z 15.12.2022

Názov
Uznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022
Vyvesené od
21.12.2022
Vyvesené do
06.01.2023

Náhľad