Uznesenia z 16.02.2023

Názov
Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.02.2023
Vyvesené od
17.02.2023
Vyvesené do
04.03.2023

Náhľad