Uznesenia z 17.05.2023

Názov
Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2023
Vyvesené od
18.05.2023
Vyvesené do
02.06.2023

Náhľad