Uznesenia z 06.07.2023

Názov
Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.07.2023
Vyvesené od
11.07.2023
Vyvesené do
26.07.2023

Náhľad