Uznesenia z 31.07.2023

Názov
Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023
Vyvesené od
01.08.2023
Vyvesené do
16.08.2023

Náhľad