Uznesenia z 30.08.2023

Názov
Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2023
Vyvesené od
31.08.2023
Vyvesené do
15.09.2023

Náhľad