Uznesenia z 31.01.2024

Názov
Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2024
Vyvesené od
01.02.2024
Vyvesené do
16.02.2024

Náhľad