Uznesenia z 25.03.2024

Názov
Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.03.2024
Vyvesené od
26.03.2024
Vyvesené do
09.04.2024

Náhľad