Uznesenia z 03.05.2024

Názov
Uznesenia zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2024
Vyvesené od
03.05.2024
Vyvesené do
18.05.2024

Náhľad