Uznesenia z 29.05.2024

Názov
Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.05.2024
Vyvesené od
30.05.2024
Vyvesené do
14.06.2024

Náhľad