Uznesenia z 27.06.2024

Názov
Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2024
Vyvesené od
28.06.2024
Vyvesené do
13.07.2024

Náhľad