Zápisnica z 26.02.2021

Názov
Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.02.2021
Vyvesené od
03.03.2021
Vyvesené do
17.03.2021

Náhľad