Zápisnica z 29.04.2021

Názov
Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2021
Vyvesené od
03.05.2021
Vyvesené do
17.05.2021

Náhľad