Zápisnica z 14.06.2021

Názov
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.06.2021
Vyvesené od
22.06.2021
Vyvesené do
06.07.2021

Náhľad