Zápisnica z 07.07.2021

Názov
Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.07.2021
Vyvesené od
21.07.2021
Vyvesené do
04.08.2021

Náhľad