Zápisnica z 08.09.2021

Názov
Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.09.2021
Vyvesené od
17.09.2021
Vyvesené do
01.10.2021

Náhľad