Zápisnica z 24.11.2021

Názov
Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2021
Vyvesené od
07.12.2021
Vyvesené do
21.12.2021

Náhľad