Zápisnica z 14.12.2021

Názov
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2021
Vyvesené od
22.12.2021
Vyvesené do
06.01.2022

Náhľad