Zápisnica z 17.02.2022

Názov
Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2022
Vyvesené od
21.02.2022
Vyvesené do
08.03.2022

Náhľad