Zápisnica z 14.03.2022

Názov
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2022
Vyvesené od
23.03.2022
Vyvesené do
06.04.2022

Náhľad