Zápisnica z 30.03.2022

Názov
Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.03.2022
Vyvesené od
04.04.2022
Vyvesené do
19.04.2022

Náhľad