Zápisnica z 09.06.2022

Názov
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.06.2022
Vyvesené od
22.06.2022
Vyvesené do
06.07.2022

Náhľad