Zápisnica z 28.06.2022

Názov
Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2022
Vyvesené od
04.07.2022
Vyvesené do
19.07.2022

Náhľad