Zápisnica z 12.08.2022

Názov
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.08.2022
Vyvesené od
25.08.2022
Vyvesené do
09.09.2022

Náhľad