Zápisnica z 24.10.2022

Názov
Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2022
Vyvesené od
28.10.2022
Vyvesené do
12.11.2022

Náhľad