Zápisnica z 16.11.2022

Názov
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022
Vyvesené od
23.11.2022
Vyvesené do
08.12.2022

Náhľad