Zápisnica z 15.12.2022

Názov
Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022
Vyvesené od
02.01.2023
Vyvesené do
16.01.2023

Náhľad