Zápisnica z 16.02.2023

Názov
Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.02.2023
Vyvesené od
01.03.2023
Vyvesené do
15.03.2023

Náhľad