Zápisnica z 17.05.2023

Názov
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2023
Vyvesené od
24.05.2023
Vyvesené do
07.06.2023

Náhľad