Zápisnica z 06.07.2023

Názov
Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.07.2023
Vyvesené od
14.07.2023
Vyvesené do
29.07.2023

Náhľad