Zápisnica z 31.07.2023

Názov
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023
Vyvesené od
08.08.2023
Vyvesené do
22.08.2023

Náhľad