Zápisnica z 30.08.2023

Názov
Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2023
Vyvesené od
06.09.2023
Vyvesené do
21.09.2023

Náhľad