Zápisnica z 28.11.2023

Názov
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2023
Vyvesené od
06.12.2023
Vyvesené do
21.12.2023

Náhľad