Zápisnica z 31.01.2024

Názov
Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2024
Vyvesené od
07.02.2024
Vyvesené do
21.02.2024

Náhľad