Zápisnica z 25.03.2024

Názov
Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.03.2024
Vyvesené od
02.04.2024
Vyvesené do
16.04.2024

Náhľad