Zápisnica z 03.05.2024

Názov
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.05.2024
Vyvesené od
13.05.2024
Vyvesené do
28.05.2024

Náhľad