Zápisnica z 27.06.2024

Názov
Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2024
Vyvesené od
09.07.2024
Vyvesené do
23.07.2024

Náhľad