Záznam zasadnutia z 04.05.2017

Názov
Záznam z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.05.2017

Video