Záznam zasadnutia z 26.06.2017

Názov
Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.06.2017

Video