Záznam zasadnutia z 31.08.2017

Názov
Záznam z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.08.2017

Video