Záznam zasadnutia z 29.09.2017

Názov
Záznam zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.09.2017

Video