Záznam zasadnutia z 20.10.2017

Názov
Záznam zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.10.2017

Video